03.02.2023

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 7 Aralık Çarşamba günü toplanacak

6, Aralık 2016 Salı
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2016 yılı Aralık Ayı meclis toplantısını 7 Aralık 2016 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda 12 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ ARALIK 2016 MECLİS GÜNDEMİ

1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1504 Ada 42 Parselin Mülkiyeti Aygen DESTERECİ ve Turgut ARIKAN’ a ait olup, taşınmazın tamamının İmar Planlarında ‘ Otopark ‘ alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

2- İlçemiz Ertuğrul Mahallesi hudutlarında bulunan, mevcut ATATÜRK portrelerinin kuzeyinde kalan park alanının isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanun 18. Madde (n) fıkrasına dayanılarak, Mustafa Kemal ATATÜRK Parkı olarak adlandırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Beaux Ulusal Sanatlar Derneği 08-11 Aralık 2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Pariste düzenlenecek olan Bruno MOİNART resim sergisine belediyemizi davet etmiştir. Bahse konu sergiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın katılması, yol, konaklama ve iaşenin belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

4- Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal – kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla basılacak resimli öykü kitaplarımız yayımlanmaya değer bulunan her öykü için “1.000TL Telif Ödüllü Öykü Yarışması” düzenlenmesi ve teknik şartnamenin kültür komisyonuna sunulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 208 ada, 179 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Mihriye ÖZEMİR’in satış talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 382 parselin Mülkiyeti Şükriye GÜNENÇ’e ait olup, taşınmazın bir kısmının İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2017 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 02.11.2016 tarih 498 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen “FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” tarifelerinde 5.3- YOL KOTU TUTANAK BELGESİ ÜCRETİ maddesinin; a-) Parsel başına 250 m2′ ye kadar : 150,00 TL. b-) 250 m2 üstü her m2 için : 150,00+0,50TL. olarak belirlenen tarifenin altında belirtilen “Yukarıdaki Ücretler İlçe Merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.” ifadesinin, “Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde yol kot tutanağı ücreti alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Tur. ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.11.2016 tarih ve 29048 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile İlçemiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler, Ertuğrul Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No:8,10,12,14,16 sayılı yerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili olarak 10 Ağustos 2005 Tarih ve 25902 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi “ İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.” hükmü gereği İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda; “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Namık Kemal İl Halk Kütüphanesine yakınlığı ve nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde ve özellikle konut bölgelerinde bulunması oluşabilecek ses kirliliği ve asayiş olaylarında artış olma ihtimalinin bulunması nedeni ile nokta olarak içkili yer bölgesi tespit edilemeyeceğinden Emniyet ve Asayiş yönünden sakıncalı olacağı” belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen “2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” ile “Sonraki Denetimlerde İzlemeye Alınacak Bulgular” ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca 2015 yılı denetim sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11- Belediye Meclisinin Kasım ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere meclis gündemi hazırlandıktan sonra havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar:
Etiketler:,
sanalbasin.com üyesidir