13.06.2024

Tekirdağ Geçmişiyle Birlikte Geleceğe Yürüyor

15, Haziran 2018 Cuma
Bu haber kez okundu


Türkiye’nin en hızlı büyüyen illeri arasında yer alan Tekirdağ’da, kentleşmenin daha modern bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi bünyesinde Harita Şube Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Şube Müdürlüğü, İmar İşleri Şube Müdürlüğü ve Şehir Planlama Şube Müdürlüğü faaliyet gösteriyor.

Harita Şube Müdürlüğü’nden Numarataj Projeleri

Tekirdağ ili genelinde Büyükşehir Belediyesi teşkilatlanma sürecinin tamamlanmasının ardından 2015 ve 2016 yıllarında Şarköy, Ergene, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde numarataj çalışmaları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından adresler kesinleştirildiğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tip, renk ve montaj şekilleri belirlenen tabelalar ile tabelama işlemleri gerçekleştirilecek.

Hâlihazır Harita Projeleri

Harita Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı, Çorlu, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde harita işleri bitirildi. Aynı kapsamda yürütülen çalışmalar Malkara, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde devam ediyor. 2019 yılı itibariyle 1/1000 ve 1/5000 ölçekli hâlihazır harita üretiminin tamamlanması planlanıyor.

İmar Şube Müdürlüğü’nden Belediye Hizmet Binası Projesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin önemli ihtiyaçlarından olan Hizmet Binası’nın inşa edilmekte olduğu Gündoğdu Mahallesi’nde yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik tanımlamalar İmar Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu alanda yalnızca belediye hizmet binasının inşası değil yeni kent merkezini oluşturacak meydan, park ve ticaret merkezinin de kentsel tasarım ölçeğinde planlanması yapıldı.

 

Köy Tipi Mimari Projeleri

İlgili mevzuat çerçevesinde köyden mahalleye dönüştürülen kırsal mahallelerde, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla İmar Şube Müdürlüğü tarafından 9 adet Mimari Proje ve 3d modellemesi hazırlandı ve tüm ilçe belediyelerine gönderildi.

Kırsal Alanlarla İlgili Projeler

İmar Şube Müdürlüğü tarafından köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerlerde yapılaşmanın ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında düzenleme yapıldı. Köyiçi ve civarında düzenlenecek olan “Kırsal Yapı Belgesi” ve “Kırsal Yapı Kullanma İzin Belgesi” oluşturuldu.

Kent Estetik Kurulu

2014 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kurulan Kent Estetik Kurulunun sekreteryası, İmar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Kent Estetik Kurulu, şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun nitelikli mimarinin uygulanması için,  Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerini kent estetiği açısından değerlendiriyor ve kararlar alıyor. Bugüne kadar Kent Estetik Kurulu tarafından toplam 137 adet karar alındı.

Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Tekirdağ’ın Tarihsel Mirasına Sahip Çıkıyor

Tekirdağ il sınırları dahilinde toplam olarak 764 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. Söz konusu tescilli yapılarla ilgili olarak Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılıyor.

42 Adet Anıt Eserin Proje ve Restorasyonu Yapıldı

Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla Güzelköy Cami Çeşme Şadırvan ve Hamamı, Hagios İoannes Theologos Manastırı, Saray Büyükyoncalı Tarihi İlkokul Binası Aziziye Camii ve Cumhuriyet İlkokulu, Aleksin Kahvesi, Eriklice Kilisesi, Tepeköy Kilisesi, Malkara Surp Thoros Kilisesi, Malkara Santral Binası, Malkara`da 5 adet ve Barbaros’ta 1 adet olmak üzere 6 adet çeşme, Malkara Hacı İlbey İlkokul Binası, 9 Adet Tescilli Köprü, Bedesten Çevre Düzenlemesi, İnecik Erenler Hamamı, Çiftlikönü Şadırvanı,  Zahire Nazırı Ahmet Ağa Camii Şadırvanı, Bedesten Etrafındaki Tretuvarların Bakım ve Onarımı, 9 Adet Tescilli Köprünün Kazı Ve Temizlik Çalışmaları, Şarköy Halk Eğitim Merkezi, Saray Kurtdere Camii, Malkara Alaybey Çeşmesi restore ediliyor.

Miras Atölyesi 1 ve 2 Projeleri

Medeniyetler kenti Tekirdağ’da, Büyükşehir Belediyesi kültür varlıklarına sahip çıkıyor ve tarihsel miras turizme kazandırılıyor. Ayrıca doğal güzelliklere ve kültür varlıklarına sahip kırsal mahallelerimiz, kırsal turizme açılıyor. Yok olmaya tutmuş kültür varlıklarının restorasyonunu kapsayan Miras Atölyesi 1 ve 2 projeleri, Etkin Belediye Proje yarışmasında 1’incilik ödülüne layık görüldü.

Mekânsal Planlama Şube Müdürlüğü Çalışmaları

1/100000 ölçekli Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planıyla ilgili mahkeme kararları ve Tekirdağ ilinde oluşan yeni idari yapıyla birlikte, planlarda yapılması zorunlu değişikliklerin araştırılması ve gerekli dokümanların hazırlanması amacıyla Mekânsal Planlama Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılıyor.

Ayrıca Plan Yönetim Sistemi doğrultusunda plan değişiklikleri Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılıyor ve dijital ortamda kayıtları tutuluyor.

Mekânsal Planlama Şube Müdürlüğü tarafından kişi ve kurumlara 1065 adet Kurum Görüşü verildi.

Büyükşehir Belediyesi Daha Planlı Bir Kent İçin Çalışıyor

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından 956 adet İmar Planı onayı ve değişikliği gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu şube tarafından dosyaların incelenmesi, raporlanması, üst yazılarının yazılarak Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gönderilmesi ve imar komisyonuna sekretarya hizmetleri sağlanması gibi hizmetler gerçekleştiriliyor. Söz konusu plan ve plan değişikliği askı ilanları, yazışma ve dağıtımları yapıldı.

Resmi İmar Durumu Belgeleri Hazırlandı

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve faaliyetlerine ilişkin 107 adet resmi İmar Durumu Belgesi hazırlanarak gerekli makamlara onaylatıldı ve ilgili daire başkanlıkları ve müdürlüklere gönderildi.

Görüş Yazıları Hazırlandı

Görev, yetki ve sorumluluğumuzdaki işlemlerle ilgili 149 adet görüş yazıya dökülerek ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ulaştırıldı.

İmar Planlarının Sayısallaştırılması ve Bütünleştirme İşlemleri

Sayısal halde veya bütün halde bulunmayan 443 adet imar planı uygun koordinatlarda sayısallaştırılarak ve bütünleştirilerek sayısal ortama ve sisteme aktarıldı.

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne gelen 7737 adet evrakla ilgili olarak 4442 adet cevap yazısı hazırlandı.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir