25.05.2024

Süleymanpaşa Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

4, Şubat 2017 Cumartesi
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2017 yılı şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Gençlik Merkezi Nikah Salonu’nda yapılan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında başlayan toplantıda yoklamanın ardından, 13 gündem maddesi, komisyon kararları ve gündem harici evraklar görüşülerek karara bağlandı.

MECLİSE SALDIRIDA BULUNULDU

Toplantının son bölümlerinde gündemin 11. Maddesi tartışmalara konu oldu. Perşembe Pazarı olarak bilinen bölgede Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve semt pazarı yeri olarak düzenlenen imar düzenlemesini içeren maddenin oylanarak kabul edilmesi sonrası oturuma verilen arada pazarcı esnafından olduğu iddia edilen bazı kişilerce gelir kapılarının ellerinden alındığı gerekçesiyle meclise fiili saldırıda bulunuldu. Saldırıda meclis üyelerine masa-sandalye fırlatıldı. Saldırı sonucu ciddi boyutta maddi zarar meydana geldi.

Meclis üyeleri, saldırganların uzaklaştırılması sonrası yeniden bir araya gelerek gündem maddelerini görüşmeye devam etti.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT 2017 MECLİS GÜNDEMİ

1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1412 nolu parselin mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlara ait olup, taşınmazın İmar Planlarında park ve yol da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2-  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait, 1037 parselde “Çamlık” olarak kayıtlı 5.125,00 m2 alana sahip taşınmazın, Piknik Alanı olarak kullanmak üzere Levent YAVUZ tarafından kiralanması talep edilmiş olup, Süleymanpaşa Belediye Encümeninin  24.11.2016 tarih ve 1704 sayılı kararı ile taşınmazın 3 (üç) yıllığına kiralanması için ihale dosyasının hazırlanması kararı alınmıştı. Ancak Levent YAVUZ, kiralama talebinde bulunduğu taşınmaz üzerinde yapmayı düşündüğü yatırımların gerçekleşebilmesi için 3 yıl sürenin yetersiz kalacağını, en az 10 yıllık kiralama yapılması gerektiğini beyan ettiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verme yetkisi” Belediye Meclisinde olduğundan, adı geçen taşınmazın kiralanması ile ilgili ihale dosyasının hazırlanıp hazırlanmayacağı, hazırlanacaksa ne kadar süre ile kiralanacağı konususun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 434 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz için ihdas-takas-tevhit işleminin yapılması talep edilmiştir. Takasa konu parsellerden ihdas parseli 434 ada A parsel= 11,08 m2 cinsi arsa, 434 ada B parsel= 3,21 m2 cinsi arsa, 434 ada d parsel= 19,07 m2 cinsi yoldur. Takas işleminin yapılıp yapılmaması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

4-  24 Aralık 2016 gün ve 29928 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No:6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 453 TL” ödenmesi konusunun; Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

5- Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07/05/2014 tarih, 43 sayılı kararıyla müstakil Müdürlük olarak kurulmuş olan, 02/11/2016 tarih ve 485 sayılı meclis kararıyla kapatılan Emlak İstimlak Müdürlüğüyle birleştirilen, 04/01/2017 tarih, 28 sayılı meclis kararıyla Emlak Birimi ve İstimlak Birimi olarak ayrılmasıyla, Emlak Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi olması neticesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6-  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 2644 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Mülkiyeti Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olan 2641 parsel ile tevhid edilmek üzere 1.000,00 TL bedelle satış taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2017 yılı için tahsis bedellinin Yıllık Bedel 500,00 TL- 16 Aylık Bedel 670,00 TL olarak Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere ; -1 Adet Greyder -3 Adet Damperli Kamyon -2 Adet Kapalı Kasa Kamyonet -2 Adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet alınması gerekmektedir. Bahse konu araçların T Cetveline işlenmesinin Belediyemiz Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması.

9-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2017 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 02.11.2016 tarih 498 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde; 6.1- maddesinin b-fıkrasına not olarak “6360 sayılı kanun ile Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Köy Yerleşik Alan içinde bulunan parseller için, Mevzii İmar Planı bulunan ve yapı ruhsatı almış olan parseller için İmar durum ücreti %40 indirimli, Köy Yerleşik Alan dışında bulunup Mevzii İmar Planı ve Yapı Ruhsatı bulunmayan parseller için İmar Durumu Ücreti alınmayacaktır.” İfadesinin eklenmesi, 6.1- maddesinin b.3- fıkrasına “ Planı olan ve olmayan alanlarda yazılı imar durumu bilgisi ücreti olarak talep edilen 175,00 TL’nin 80,00 TL olarak değiştirilmesine, 6.3- maddesinin a- fıkrasının bir kısmının 6.15 maddesi ve 6.16 maddeleri ile mükerrer olması sebebiyle “İmar Paftası sureti ozalit, disket, CD olarak” değiştirilmesi gerekmektedir. Ücrete Tabi İşler Tarifesinde 6.1- maddesinin b- fıkrası, 6.1- maddesinin b.3- fıkrası ile 6.3- maddesinin a-fıkrasında yukarıda belirtildiği şekilde gerekli değişikliklerin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10- Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 Adet Komatsu GD675-5 Motor Greyder(4.320 mm bıçak, bıçak akümülatörü, uydu takip sistemi, radyo, klima, yerli 3’lü riper) , 3 Adet Mercedes Benz Axor 3342K/6*4/3600 şasi araç üzerine 14 m 3 hacimli 6 mm malzemeden imal mekanik arka kapaklı havuz tipi damperli kamyon , 2 Adet Ford Transit 350 L Çift Kabin Kasalı Klimalı Kamyonet, 2 Adet Fiat Doblo Combi 1.6 M Jet 105 HP Premio Plus iş makinesi ve hizmet araçlarına ihtiyaç duyulduğundan bahse konu iş makinesi ve hizmet araçlarının alınması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden kredi kullanılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; İmar planında pazar yeri olarak ayrılmış olan; Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi ile Tintin Pınarı Caddesinin kesiştiği alanda Pazar yerinin kurulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12- Belediye Meclisinin Ocak ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

13- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere meclis gündemi hazırlandıktan sonra havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar:
Etiketler:,
sanalbasin.com üyesidir