18.06.2024

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5 Ekim Çarşamba günü toplanacak

5, Ekim 2016 Çarşamba
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2016 yılı Ekim ayı meclis toplantısını 5 Ekim 2016 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda 10 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ EKİM 2016 MECLİS GÜNDEMİ

1-Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap DELİORMAN’ a çizim başına 3.000,00 TL olmak üzere toplamda 6 çizim için 18.000,00 TL ödenmesi hususu belediye meclisinde görüşülerek 01.06.2016 tarihli ve 279 karar numaralı olarak oybirliği ile karar verilmiştir. Serap DELİORMAN’ ın evlilik dolayısıyla soyadının “ÖNDER” olarak değişmiş olması nedeniyle Serap ÖNDER adına ödemenin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması

2- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak, Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 2015/265 sayılı kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Başkanlık makamının 09.09.2016 tarih ve E.57602 sayılı oluru ile personel görevlendirilmesi yapılarak faaliyete başlanıldığından Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesinin 22.09.1995 tarih ve 1994 numaralı Tekirdağ Belediyesi Encümen kararına istinaden İmar Planına uygun olarak kamuya terk edilen alanın 04.07.2001 Tarihinde onaylanan İmar Planında yapı alanına dönüşmesi sebebi ile yerin tapusunun çıkartılıp bedelsiz devredilmesi talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

4- Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 306, 309 ve 310 nolu adaların konumlandığı bölge kentsel sit alanının içinde bulunan , mimarisi ile dikkat çeken tescilli yapıların yoğun olduğu bölge olması sebebi ile ve 306,309 ve 310 nolu adaları ve cephe aldıkları sokakları kapsayan alanın sağlıklaştırılması, yeniden işlevlendirilmesi ve bölgedeki fiziksel ve sosyal yapılanmaya örnek teşkil etmesi amacı ile bir proje hazırlandığı 22.09.2016 tarih ve 9567 sayılı İmar İşleri Müdürlüğünün yazısında belirtilmektedir. Bu nedenle; hazırlanan proje kapsamında söz konusu 306, 309 ve 310 nolu adaların hazırlanan proje ve kamulaştırma gerekçeleri doğrultusunda kamulaştırma talepleri konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Tekirdağ ili – Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine ilişkin alınan 01.07.2016 tarih ve 347 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz edildiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6-  2017 – 2019 yıllarına kapsayan Stratejik Planı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 7/2 maddesine istinaden Stratejik Plan güncellemeye uygun olarak hazırladığından konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7-5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2017 yılı Performans Programı hazırladığından konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8-2017 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırladığından konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- Belediye Meclisinin Eylül ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
Etiketler:,
sanalbasin.com üyesidir