19.06.2024

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Mayıs Çarşamba günü toplanacak

3, Mayıs 2016 Salı
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2016 yılı mayıs ayı meclis toplantısını 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Saat 10.00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek toplantıda 8 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ MAYIS 2016 MECLİS GÜNDEMİ

1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacaktır. Proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılması gerektiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- Karaevli Mahalle sakinleri adına Ali ALBAYRAK, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesini, tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde 02.03.2016 tarihli ve 128 numaralı meclis kararı ile yapılan değişiklik, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkra hükmüne göre uygun görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmiş olup; anılan yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Başkanlığının İçişleri Bakanlığı (Kontrolörler Başkanlığı)’nın 31.03.2016 tarihli ve 94602689-679-E.7202 sayılı yazısı ve eki 30.03.2016 tarihli ve 2/13 sayılı görüşleri ile Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Kaymakamlığının Tekirdağ Valiliği (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)’nin 15.04.2016 tarihli ve 57992050-010.03-E.4318 sayılı yazısı ve Süleymanpaşa Kaymakamlığı (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)’nın 18.04.2016 tarihli ve 32024957-010.03-E.779 sayılı yazısı gereği, söz konusu yönetmeliğin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

4- 21.04.2016 tarih ve 10239 sayılı dilekçede Yavuz Mahallesi, 1482 Ada 94 Parsel Mülkiyeti Makbule ÖKLÜ ve Hissedarlarına ait olup, vekilleri Av. Mehmet CAN tarafından taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ ve ‘Park’ alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- 25.04.2016 tarih ve 10499 sayılı dilekçede Barbaros Mahallesinde bulunan 1295 Parselin mülkiyeti Murat EKER’e ait olup, taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ ve ‘Park’ alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6- 03.06.2015 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 2752 ve 2755 ada arasındaki imar planında “park” alanında kalan alanın Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devri kabul edilmiştir. 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 2752 ve 2755 ada arasında kalan 52308,00m2 yüzölçümlü alanın tamamını “park” alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75’nci maddesinin (d) fıkrası gereğince 5 (beş) yıllığına tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünülmektedir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle; 15.10.2014 tarihli ve 333 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararına istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

7-Belediye Meclisinin Nisan ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
Etiketler:
sanalbasin.com üyesidir