18.06.2024

PAKOP İÇİN İMAR PLANI TEKLİFİ SUNULDU

27, Nisan 2023 Perşembe
Bu haber kez okundu


Birinci sınıf tarım arazisi niteliğindeki 254 hektarlık alana yapılması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(PAKOP) için imar planı teklifi sunuldu. Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası, itiraz edeceklerini bildirdi.

Yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayan 14 OSB alanına sahip Tekirdağ’da, mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisine Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılması planlanıyor.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Marmaracık Mevkii’nde yapılması planlanan PAKOP’a ilişkin Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen çalışmalar devam ediyor.

PAKOP Yönetim Kurulu Başkanlığının başvurusu kapsamında; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası http:// sanayi.gov.tr adresinde ve Tekirdağ Valiliği’nin uygun gördüğü yerde 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren bir hafta süreyle ilan edildi.

30 gün olması gereken ilan süresinin ise 7 gün olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor.

Bakanlık kararıyla Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan ve sit alanı olarak da tanımlanan arazi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi özelliği taşıyor.
1/25000 ölçekli Tekirdağ ili Çevre Düzen Plan Hükümlerinde, ‘planlama alanı sınırı dahilinde çevresel kirleticiliği yüksek olan veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır’ hükmü yer alırken, PAKOP OSB girişiminin söz konusu hükme de aykırı olduğu görülüyor.

Yapılmak istenen OSB’nin, İmar Mevzuatı’na, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzen Planı ile Üst Ölçekli Bölge Planı’nın hedef ve ilkelerine, Tekirdağ İl İdaresi ve Danıştay ‘ın devlet organlarının bağlayıcı şekilde ortaya koyduğu mahkeme kararına açıkça aykırı olduğu kaydediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu alanın tarım dışı olduğuna ilişkin kararına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptaline, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlarda değişikliğe karşı açılan davalarda mahkeme, Bakanlıklar tarafından PAKOP için verilen kararların mevzuatlara, yürürlükteki planlara ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek, çalışmaların iptaline karar verdi.

Mahkeme kararlarına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imar planlarının değişikliğine ilişkin ısrarla çalışma yürütmesi dikkatleri çekiyor.

Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, imar planı değişikliğine itiraz edeceklerini ve gerektiği taktirde tekrar dava açacaklarını bildirdi.

Yer seçimi 9 Temmuz 2020’de yapılan PAKOP girişimine ise milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı da tepki gösteriyor.

AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, PAKOP ile ilgili 2021 yılında yaptığı açıklamada tarım toprağına OSB yapılmasına karşı olduğunu dile getirerek, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
2022 yılında ise AK Parti’li ve CHP’li belediyelerle STK’lar, siyasi parti temsilcileri ortak basın açıklaması yaparak, tarım topraklarına OSB yapılmasına tepki gösterdi.

PAKOP için Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “CED Olumlu” kararının iptali için Trakya Platformu-TMMOB, Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Süreç devam ederken, 2 Aralık 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlarda değişikliği askıya çıkardı. Bu kez de Trakya Platformu-TMMOB, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene Kent Konseyi, Ergene Belediyesi, Trakya Çevre Gönüllüleri Derneği, Çorlu Kent Konseyi, Çorlu Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi, bölgedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar plan değişikliklerine itiraz ederek, tepki göstermişti.

 

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir