25.05.2024

Önlem Alınmazsa Bir Facia Daha Yaşanabilir !

19, Şubat 2021 Cuma
Bu haber kez okundu


25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren kazasında tefrik soruşturmasında ki bilirkişi raporu tamamlandı. Davanın seyrini değiştireceği iddia edilen raporda, kazanın olduğu menfezin  hizmet ömrünü doldurduğu ve hidrolik olarak yetersiz olduğu belirtildi. Raporda ki dikkat çeken noktalardan biri ise; kaza alanından 100 metre ve 200 metre doğu yönünde yer alan menfezlerde ki eksikliklerin ivedilikle giderilmesi gerektiği yönünde ki uyarı oldu. Söz konusu kazada oluşan aniden çökme durumunun,  yetersiz menfezlerde de aniden çökme olarak meydana geleceği kaydedildi.

8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu ilçesinin Sarılar mahallesinde  meydana gelen tren kazasına ilişkin tefrik soruşturmasında ki bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kazanın en önemli nedeninin, kaza bölgesinde yer alan menfezin hizmet ömrünü doldurmuş olması ve hidrolik yetersizliği olduğu belirtildi.

Raporda,  kazaya giden süreçte etken olan diğer nedenler ise şu şekilde sıralandı: “2 balast tabakası altında koruma katmanın eksikliği. Menfezin her iki tarafında balast tutucu duvarların olmaması. Dolgu şevlerinde oluşan yabani, bitkisel oluşumların dolgu şevlerinde yarattığı zayıflıklar ve elektronik denetleme sisteminin ray kırıklığı gerçekleşmediği durumlarda devreye girmemesinin neden olduğu bilgi ve müdahale eksikliği yer almaktadır.”

İdari olarak da menfez kontrolü için uygulanan yöntemlerin yetersiz olduğu aktarılan raporda, “ Menfezlerin hidrolik yeterliliğinin irdelenebilmesi için şart olan ilgili diğer kurumlar ile iletişim kanalları mevcut değildir. Sahada gerektiğinde haftalık olarak gözlem ve değerlendirme yapabilecek nitelikte saha personeli yoktur” ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda raporda sunulan öneriler ise şu şekilde:

  • Hat boyunca tüm menfezlerin ve köprülerin işlevleri, yapılacak bölgesel hidrolojik etütler ile birlikte güncel hale getirilmesi ve ihtiyaca göre gerektiğinde yenilenmesi gerekmektedir.Ayrıca, bu tip sanat yapılarına ait detaylı bakım ve kontrol prosedürlerinin geliştirilmesi ve sahada görev yapacak mühendis ve/veya teknisyenlere yönelik eğitim programlarının başlatılması gerekmektedir.
  • Balastlı hatlarda, balast tabakalarının altında mutlaka koruma katmanı yer almalıdır.
  • Demiryolu hat üst yapı genişliği çağdaş standartlara yükseltilmeli ve hat boyunca, hattın her iki tarafında demiryolu personelinin güvenli yürüyüş yapmalarına olanak sağlayacak platform tesis edilmelidir.
  • Altyapı dolgularında mevcut yabani bitkisel oluşumlar mekanik ve/veya kimyasal yöntemler ile acil olarak temizlenmelidir.
  • Suyollarının, menfez membalarına ve oradan da mansaplarından itibaren kanallar ile derelere götürülmesi gerekmektedir.
  • Bölgede yapılan incelemelere istinaden, kaza mahallinden, sırasıyla, 100 m ve 200 m doğu yönünde yer alan büz ve menfezin yapısal ve hidrolik eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Diğer menfezlerin durumları bilinmemekle birlikte tüm menfezlerin ve menfez yaklaşım dolgularının değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Bir demiryolu hattı boyunca yer alan tüm menfezlerin ihtiyaç duydukları kapasitelerin doğru tespit edilmesi için demiryolu yapım ihalelerine “hidrolojik” analiz şartı eklenmelidir.
  • Menfezi besleyen havzalarda yer alan tarım alanlarının ve sürüm şekillerinin protokoller çerçevesinde kodlanması ve menfezleri besleyen havzaların, hidrolojik ve tarım politikaları bağlamında belirlenecek periyodlar halinde hidrolojik olarak düzenli halde değerlendirilmelidir.
  • Devletin Meteoroloji, Tarım, Şehircilik, Ulaştırma  birimlerinin eşgüdüm halinde çalışmaları gerekmektedir.
facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir