13.06.2024

MALKARA BELEDİYESİ'NİN MART AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

7, Mart 2016 Pazartesi
Bu haber kez okundu


Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 3 Mart 2015 Perşembe günü saat 16.00'da Mart ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un Başkanlığında toplandı.

Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları adına saygı duruşunda bulunulması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Toplantı öncesinde Başkan Ulaş Yurdakul yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle Belediye Meclisindeki kadın meclis üyelerine çiçeklerini ve hediyelerini takdim edip, kendilerinin Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün tavuk çiftlikleri için alınan görüşler hakkındaki yazısı görüşüldü. Malkara sınırları içerisinde kurulması planlanan tavuk çiftlikleri için Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüklerinden gelen görüşlerin değerlendirilmesi konusu İç İşleri Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Plan ve Proje Müdürlüğünün ihdas edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, Plan ve Proje Müdürlüğünün kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Plan ve Proje Müdürlüğü çalışma yönetmeliği hakkındaki yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Sarıpolat mahalle kahvesinin kiralanması konusu görüşüldü.

Malkara Sarıpolat Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneğinin, Sarıpolat Mahallesi meydanında bulunan mahalle kahvesini, lokal olarak kullanılmak üzere, yirmi yıllığına kiralamayı talep ettiği ilgili taşınmazın kiralamasının yapılıp yapılamayacağı, kiraya verilecek ise ne kadar süre ile kiralanacağı hususu değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yenidibek Mahallesi, 1270 parseldeki taşınmaz kiralaması hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yenidibek Sulama Kooperatifinin, Yenidibek Mahallesi Parsel: 1270 no'da Malkara Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı on yıllığına kiralamayı talep ettiği ilgili taşınmazın kiralamasının yapılıp yapılamayacağı, kiraya verilecek ise ne kadar süre ile kiralanacağı hususu değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Izgar Mahallesi 1251 parseldeki belediye hissesinin maliye hazinesine devri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Izgar Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde, 1251 parsel no'da kayıtlı 354,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 64/177 hissesi Maliye Hazinesi, 113/177 hissesinin ise Malkara Belediyesi adına 05.06.2014 tarihinde tescil edildiği ve parselin üzerinde cami bulunduğu belirtilmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde ilgili parselin üzerinde cami bulunduğu tespit edilmiştir.

            İlgili taşınmazın Malkara Belediyesi adına kayıtlı hissesinin Maliye Hazinesine devir yapılıp yapılmayacağı hususunu değerlendirmek üzere konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çavuşköy Mahallesi 48 parselde mevcut evin maliye hazinesine devri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Çavuşköy Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde, 48 parsel no'da 400,00 m² yüzölçümlü ev olarak kayıtlı gayrimenkulün Malkara Belediyesi adına tescil edildiği, taşınmaz üzerinde imam evi bulunduğu ve mahalle imamının ikamet ettiği belirtilmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde ilgili parselin Malkara Belediyesi adına kayıtlı, üzerinde ev bulunmakta olduğu halen mahalle imamının ikamet ettiği tespit edilmiştir.

            İlgili taşınmazın ilgi dilekçesine istinaden Maliye Hazinesi adına devir yapılıp yapılmayacağı hususunu değerlendirmek üzere konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Ballısüle Mahallesi 639 parseldeki arsanın maliye hazinesine devri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Ballısüle Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde, 639 parsel no'da 270 m² yüzölçümlü arsa olarak kayıtlı gayrimenkulün Malkara Belediyesi adına tescil edildiği, taşınmaz üzerinde imam evi bulunduğu ve mahalle imamının ikamet ettiği belirtilmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde ilgili parselin Malkara Belediyesi adına kayıtlı, üzerinde ev bulunmakta olduğu halen mahalle imamının ikamet ettiği tespit edilmiştir.

            İlgili taşınmazın ilgi dilekçesine istinaden Maliye Hazinesi adına devir yapılıp yapılmayacağı hususunu değerlendirmek üzere konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 10. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tam zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, inşaat teknikeri, makine teknikeri, çalıştırılması hakkındaki yazı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5 yıllık imar programı hakkındaki yazı görüşüldü.

Gazibey Mahallesi, Subay Lojmanları Sokak, 217 Ada, 2 Parselde yer alan Maliye Hazinesine ait kayıtlı taşınmaz, mevcutta askeri alan olarak kullanılmakta olup 07.02.2014 tarih 22 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararı ile onaylı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre; askeri alan, spor alanı ve yol alanında kalmaktadır. İlgili parsele komşu konut alanlarının yola cephesi bulunmaması üzerine 217 ada, 2 parselin yol alanında kalan kısımlarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine göre komşu parsellerin mağduriyetini gidermek amacıyla 5 Yıllık İmar Programına dâhil edilmesi konusu İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hacıevhat Mahallesi 105 Ada, 223 Parsel no'da kayıtlı taşınmazın plan değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük Mahallesi, 24 Pafta, 5475 Parsel, 1.220 m² Rüya Yamanoğlu adına kayıtlı taşınmazın plan değişikliği – kullanım değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 14. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün park isim verilmesi hakkındaki imar komisyon raporu görüşülerek Gazibey Mahallesi 218 ada, 164 parsel no'da mevcut olan parka Uğur Mumcu Özgürlük Parkı adı verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 15. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kül, cüruf ve moloz atıkları nakliye hizmetleri hakkındaki plan ve bütçe komisyon raporu görüşüldü.

2016 yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer alan kül, cüruf ve moloz atıkları nakliye hizmetleri ile ilgili ücret tarifesinin 2016 yılında uygulanmasının iptal edilmesine ve 2017 yılı Gelir Tarife Cetvelleri hazırlanırken daha detaylı araştırılıp, değerlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 16. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün pazar yeri ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşüldü.

Malkara ilçe merkezinde Perşembe günü kurulan pazar sergi yeri ücreti 5m²'ye kadar beher metre 25,00 TL, 5 m²'den fazla olan her metre için 25,00 TL olması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 17. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kardeş belediye ilişkileri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malkara Belediyesi olarak Bursa'nın Nilüfer Belediyesi ile yöresel kültürün karşılıklı işbirliği içinde yaşatılması, bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşabilme, yerel hizmetlerde işbirliği yapma, gençlerin bir araya gelerek ortak projeler yürütmesi, her iki kentin hemşerileri arasında kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi, yerel yönetimlere sivil toplum kuruluşlarının katılımının desteklenmesi, Avrupa Birliği hibe programlarına ortak proje çalışmaları ve sosyal yaşamın desteklenmesi konularında sosyal-kültürel-ekonomik hayata katkı sonucu ortak çalışmalar yürütmek üzere süresiz olarak kardeş belediye ilişkisinin başlatılarak hayata geçirilebilmesi için protokol taslağının hazırlanarak İçişleri Bakanlığın onayına sunulması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 18. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün plan değişikliği hakkındaki imar komisyonu raporu görüşüldü.

Ender Bakla'nın çıkmalarla ilgili konusu görüşülmüş ve 09.04.2015 tarih ve 125 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Alınan Meclis Kararına istinaden; İmar Komisyonunca görüşülmüş olup; Bakanlığın görüşleri, ilgili yönetmelikler ve kanunlara göre incelenmiş olup konu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Çıkmalar başlıklı 36. maddesi ve yönetmeliğin çıkmalarla ilgili diğer hükümleri ve konu ile ilgili 10.03.2014 tarih ve 39860970-310.06 sayılı görüşüne uygun olmak üzere çıkma ile ilgili uygulamaların yapılmasında komisyonun görüşü bu doğrultuda uygulama yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 19. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü hakkındaki imar komisyon raporu görüşüldü.

Camiatik Mahallesi, ada: 334, parsel: 58 449,49 m² yüzölçümlü kayıtlı taşınmaz, 07.02.2014 tarihli ve 22 sayılı BMK onaylı Uygulama İmar Planına göre G-17-b-13-b-2-c, bitişik nizam karma kullanım alanında 5-4 kat olmak üzere yapılaşma koşullarına sahip olup 14.05.2015 tarihli Özyurt Müteahhitlik, Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin dilekçesi ile talep 19.06.2015 tarih ve 184 Sayılı BMK ile adanın tamamının kat sayısı 5 kat olarak oyçokluğu ile onaylanmış, 09.09.2015 tarih ve 910 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile de kabul edilmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29. Maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine göre 3 katlı olması gerekli olduğu ifade edilmiş olup, mevcut oluşum ile yönetmeliğin örtüşmemesinden dolayı konu ile ilgili araştırmalara devam edilmesi oybirliği ile karar verilmiştir.

Komisyonun aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 20. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Emsal Değişikliği hakkındaki imar komisyon raporu görüşüldü.

Camiatik Mahallesi, 360 ada, 18 parsel yüzölçümü 3.162,07 m² olan kayıtlı taşınmaz ile ilgili konunun talebinin kabulüne imar komisyonu tarafından oy birliğiyle onay verilmiş, meclis tarafından ise oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 21. maddesinde yer Malkara Belediyesi birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin 22. maddesinde yer alan Malkara Belediye Meclisinin İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışının 1. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültürel tanıtım hakkındaki yazısı görüşülerek Malkara'yı tanıtmak ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 02-03 Nisan 2016 Yunanistan Gümülcine (Komotoni), Yassıköy (Iasmos), 15-16-17 Nisan 2016 Bulgaristan Cebel (Djebel), 30 Nisan-1 Mayıs 2016 Yunanistan İskeçe (Xanthi), 13-14-15 Mayıs 2016 Bulgaristan'ın Ruel, 20-21-22-23-24 Temmuz 2016'da Kosova'nın Mamuşa (Mamushe) kentinde kültürel çalışmalar düzenlenecek olup çalışmalarda görev alacak olan Malkara Belediyesi Türk Halk Müziği koro personeli Özkan Gümüş, Suzan Uzun, Anıl Savaşır, Hasan Çetin, Didem Soğancılar, , Volkan Soğancılar, Haldun Başkütük, Nuran Başkütük, Ulaş Aydemir, Mehmet Refik Hatip, Emre Gürtunca, Yusuf Eroy, Kadir Köse ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Burcu Arabacı ve Zabıta Müdürlüğü personeli Yusuf Ceylan'ın görev esnasında yapılacak olan tüm harcamaların yol, yemek, yurt dışı çıkış harcı, ulaşım gibi masraflarının belediye bütçesinden ödenmesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne organizasyon ve konuyla ilgili harcama yapması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışının 2. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Pazar yeri ücretleri hakkındaki yazısı görüşülerek konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışının 3.,4.,5.,6. ve 7. maddelerinde yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğünün emekli işçiler Muharrem Demir, Salih Duygu, Engin Örs, Bayram Yavuz ve Emin Çolakoğlu'nun yıllık izin ücretinin ödenmesi davasının sulh ile tasfiye için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

 

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir