Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği değişti

Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, Belediye Meclisinin aldığı karar ile değişti.

5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesine göre, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerin yeniden değişmesi üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Süleymanpaşa Belediye Meclisinin aldığı karar ile değişikliğe uğradı.

Değişen yönetmeliğin son haline http://www.suleymanpasa.bel.tr/d/y/BelediyeEmirVeYasaklariYonetmeligi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.