Arazi Yönetimi, Akıllı Kentler, Kent Bilgi Sistemleri Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul…