08.12.2022

NKÜ’DE YENİ DÖNEM

30, Kasım 2018 Cuma
Bu haber kez okundu


İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat NKÜ Rektörlüğüne vekaleten atandı.

Gece görev yazısı tebliğ edilen Murat, sabah saatlerinde İstanbul’dan Tekirdağ’a gelerek göreve başladı.

PROF. DR. SEDAT MURAT’IN ÖZGEÇMİŞİ
1959 yılında doğan Sedat Murat; evli ve iki çocuk babası olup, İlkokulu ve Ortaokulu Samsun’da, Liseyi
İzmit’te tamamlamıştır. 1980 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne başlamış,
üçüncü sınıfta iken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçmiş ve
1984 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 1984-1986 yılları arasında “İşletme
Düzeyinde İşgören Eğitim” isimli teziyle, doktora çalışmalarını ise 1986-1991 yılları arasında

“SosyoEkonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye’de Gençlerin İşsizliği” isimli teziyle İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında
tamamlamıştır.
1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde
Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında
ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr. ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine
devam etmektedir.
Lisans düzeyinde; “Sosyal Siyaset”, “Çalışma Ekonomisi”, “İnsangücü ve İstihdam”, “Türkiye’nin Sosyal
Yapısı”, “Demografik Yapı Analizleri”, “Çalışma Ahlakı”, “Türkiye’de Çalışma İlişkileri Tarihi”,
“Kentleşme ve Çevre Politikaları” ve “Örgütsel Davranış”, Yüksek Lisans düzeyinde; “İnsangücü
Planlaması ve Eğitim”, “Türkiye’de İşgücü-İstihdam Politikaları” ve “AB’nin Sosyal Politikaları”, “İş
Ahlakı”, “Demografik Yapı”, “Türkiye ve AB’nin Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri”, Doktora düzeyinde
ise; “Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı” ve “Verimlilik Yönetiminde Yeni
Yaklaşımlar” gibi dersler vermiştir.

İÜ İktisat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliklerinin yanısıra 2008-20016 yılları arasında
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, 2010-2012 yılları arasında İktisat Fakültesi
dekanlığı, 2013 yılından itibaren de İÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Murat, 2013-
2017 yılları arasında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanlık görevinde bulunmuştur. Bu
idari görevlerinin yanısıra İş-Kur, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi birimlerde
genel kurul üyelikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında resmi arabuluculuk, Kamu Görevlileri
Hakem Kurul üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Diğer taraftan MÜSİAD, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı
Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının yüksek istişare heyetlerinde yer
almaktadır.
Otuz civarında yayınlanmış kitabı ve yine otuzun üzerinde de makalesi bulunmaktadır.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir