25.05.2024

CUMHURBAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

6, Haziran 2022 Pazartesi
Bu haber kez okundu


Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu, Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sürtük” söylemine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Adliye binası önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını  Nurten Yontar gerçekleştirdi.

 Yontar,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,  Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak çürük,sürtük vb.” şekilde konuşmasının, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde hakaret etmesinin, iftira atmasının ülkede yaşayan bütün kadınları rencide ettiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türk kadınlarına yönelik aleni, açık, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde cinsiyet üzerinden “sürtük” denilmesinin Türk Tarihinde kapkara bir leke olarak kalacağını ifade eden Yontar; “Kadınları aşağılayan ve bedenleri üzerinden yapılan hakaret içerikli bu ifadeler ‘kürsü dokunulmazlığı’ adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılması kabul edilebilir değildir.

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı’nın eylemi, T.C. Anayasasının 103.maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanı Yemininin’ de ihlali niteliğinde olduğundan bu hususun da hukuki soruşturmaya tabi tutulması gereklidir” dedi.

Kadınların bu güne değin hiç bu kadar aşağılandığı ve sözel şiddete maruz kaldığını hatırlamadığını sözlerine ekleyen Yontar;

“Uğradığımız ağır hakaret nedeniyle şüphelinin TCK mahiyetinde suç sayılan eylemleri hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz.  Gezi olaylarına katılmış olsun veya olmasın yasal ve demokratik haklarını kullanan vatandaşlara yönelik olarak milyonlarca Türk Vatandaşını ve özellikle de kadın bedeni ve cinsiyeti üzerinden yapılan, ayrımlaştıran, ötekileştiren, hakaret içerikli söylemlerde bulunulması AİHS’nin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağına aykırıdır.

Ayrımcılık yasağı hem bir hak hem de Sözleşme’de yer alan hak ve özgürlüklerden yararlanmada temel bir ilkedir.

Söz konusu hüküm uyarınca, “bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır”

Ayrıca AİHS 12 Numaralı Ek Protokolü, AİHS’nin yasağının kapsamını genişletmiştir. Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra ulusal hukukta tanınan tüm hak ve özgürlükler de bu kapsama alınmıştır. Diğer bir ifade ile Sözleşme’de sayılan özellikleri nedeniyle kişinin, AİHS ve iç hukukta tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada farklı muameleye tabi tutulması yasaklanmıştır.

Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan bize ve bizim gibi milyonlarca Türk vatandaşı kadına sürtük, terörist, çürük veeşkıyadiyerek, temsil ettiği makam ve bulunduğukonumu da kullanarak bizleri hedef göstermiştir.  Sadece hedef göstermekle kalmamış aynı zamanda söylediği bu sözlerle aşağılamıştır. Şüpheli, Türk Ceza Kanununda suç sayılan bu eylemlerini birçok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanan partisinin grup toplantısında aleni olarak yapmıştır.

Bu eylem ve söylemleri dolayısıylaŞüpheli hakkında gerekli yasal kovuşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını ve yapılacak yargılama ile TCK’nun eylemine uyan maddeleri gereğince Kadın Dayanışma Platformunun bileşenleri olarak cezalandırılmasını talep ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından, platform üyeleri dilekçelerini, adliyeye  teslim ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında suç duyurusunda bulundu.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir