01.10.2023

UCİM’DEN ÇAĞRI!

26, Haziran 2021 Cumartesi
Bu haber kez okundu


UCİM, çocuk istismarıyla ilgili düzenlemeleri de kapsayan ve tutuklamanın; ‘somut delil’ şartıyla mümkün olacağının ifade edildiği 27 maddelik 4’üncü Yargı Paketi’nin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi. Dernek üyeleri, CİMER’e dilekçe göndererek, kanun teklifin geri çekilmesini talep ediyor.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM), Ceza Muhakemeleri Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi.  İlgili değişiklik metninin paket kapsamından çıkartılmasını talep eden UCİM, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Adalet Bakanlığı; Kamuoyunun yakından bildiği CMK m.100 kapsamındaki katalog suçlarda tutuklamanın; ”kuvvetli suç şüphesi” yerine ‘somut delil’ şartıyla mümkün olacağının belirtildiği 4. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda ve sair bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren ilgili yargı paketi metnini üzülerek okumuş bulunuyoruz. Komisyona sunulan paket metninde yer alan tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için; ‘Kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren somut delillerin bulunması gerekmektedir’ tümcesinin; adaletin tecellisini baltalayacağını ve çok daha büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Yarının Türkiye’sinin yegane mimarları olacak kahraman evlatlarımız adına adalet aramak başlıca vatandaşlık görevimizdir ancak; maalesef gündemde olan 4. Yargı Paketi kapsamında 27 maddelik değişiklik paketinin 13’üncü maddesinde ele alınan 5271 sayılı kanunun ilgili hükümlerinde; ‘Delil yorumu hakkında tümüyle sanık lehine katı ifade değişikliğine’ gidilmek istenmesi, hukuka uygun görünmemektedir. Somut deliller, istismarın yapıldığı anda meydana gelen; izler, ekimozlar, fiziki bulgulardır. Yargıtay’ın da çeşitli kararlarında belirttiği üzere çocuk; istismara uğradığını yaşadığı travmanın etkisiyle sıklıkla ‘uzun bir süre sonra’ söyleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda somut delil varlığı mümkün olmayacaktır.

“FAİLİN ELİNE GÜÇLÜ BİR KOZ VERMEK ANLAMINA GELİR”

Cinsel istismar vakaları dört duvar arasında kimsenin göremeyeceği ortamlarda cereyan eder. Dolayısıyla kanuna ’emredici lafz’ getirerek; ille de ‘somut delil’ demek, Bu mahiyetteki suçları işleyen kişilerin cezasız kalmasının önünü açmak anlamını taşıyacaktır. Yargı paketinin içindeki cinsel suçlarda ‘tutuklama tedbirinin uygulama alanı bulması için’ ; ‘Somut delil’ şartı getirilmesi herhangi bir cinsel suç sebebiyle kimsenin cezaevine girmeyeceği koşulları yaratma hatta ve hatta delil karartma noktasında failin eline çok güçlü de bir koz verme anlamına gelecektir. Bu, ülke çapında; cinsel suçları serbest bırakmak olarak yorumlanabilecek ve ne yazık ki uygulama alanı bulması durumunda kahraman çocuklarımızı savunmasız bırakacak bir düzenleme olacaktır.

“PAKET KAPSAMINDAN ÇIKARILMALI”

Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3.maddesine göre; ‘Çocuklara ilişkin olarak kamusal ya da özel sosyal yardım kurumları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan bütün tasarruflarda, çocuğun yüksek yararı öncelikli olarak göz önünde bulundurulacaktır” denilmektedir. Ülkemizin bir an evvel çözüme kavuşturması gereken baştaki sorunlarından olan bir konuda bu denli mantık, hukuk ve izahtan yoksun değişiklik; başta biricik çocuklarımızın zararına olacağı gibi vatandaşların da adalete olan inancına maalesef darbe vuracaktır. Bu görüşlerimiz vesilesiyle ilgili değişiklik metninin paket kapsamından çıkartılmasını arz ve talep etmekteyiz. Saygılarımızla.”

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir