09.12.2023

TMMOB’DAN BASIN AÇIKLAMASI

21, Kasım 2018 Çarşamba
Bu haber kez okundu


 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  İl Koordinasyon Kurulu Adına Ziraat Mühendisleri Odası Dr. Cemal Polat, “Krize karşı emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Bedesten Meydanı’nda bir açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),  İl Koordinasyon Kurulu Adına Ziraat Mühendisleri Odası Dr. Cemal Polat, “İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan krizin etkileri gün geçtikçe artarken, krizin ağır faturası her zaman olduğu gibi yine emekçi kesimlere çıkarılıyor. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar ve son on beş yılın rekorunu kıran enflasyon oranları ile hayatımız giderek zorlaşıyor.

Meslek alanlarımızda hüküm süren neoliberal politikalar neticesinde her alanda dışa bağımlılık artıyor. Yeraltı ve yerüstü varlıklarımız uluslararası sermayenin sömürüsüne açılıyor. Akıl dışı projeler ve özelleştirmeler ile kamu kaynaklarımız heba ediliyor. Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye, gıdadan tarıma kadar tüm alanlarda ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden gelişmeler yaşanıyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden ücretli çalışan meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik, düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin zorunlu hatırlatıcısı olarak tepemizde tutuluyor. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. Sigorta primlerimizin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ile emeklilik ve sosyal güvence haklarımız da gasp ediliyor.

Kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorunla boğuşan kamu çalışanı meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında çalışmaya mecbur bırakılıyor. Özlük hakları, iş güvencesi ve ücretler sistemli bir biçimde tahrip ediliyor. OHAL KHK’ları ile darbeyle alakası olmayan ve siyasal iktidara biat etmeyen muhalif kimlikli mühendis, mimar ve şehir plancıları ihraç edilerek görevinden uzaklaştırılıyor. İşsiz bırakılanların başka işlerde çalışmaları da engelleniyor. Hukuksuzluğun çeşitli yasal kılıflar altında süreklilik kazanması ile ihraç edilen meslektaşlarımız haklarını arayacak kanal bulamıyor. İhraç edilen kamu çalışanları açlığa mahkum ediliyor.

Anayasanın 135. Maddesine göre 6235 sayılı yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan örgütümüz TMMOB’ye yönelik baskıcı tutum devam ediyor. Meslek alanlarımızın düzenlenmesinde önemli bir görevi olan, mesleklerimizin kamu ve toplum yararı doğrultusunda gelişmesi için çaba harcayan, demokrasi ve ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip Birliğimizin yetkileri yasa ve yönetmelik değişiklikleri ile budanmaya çalışıyor. Yasamızın değiştirilmesine yönelik girişimler düzenli olarak gündeme getirilerek Birlik ve bağlı Oda çalışmalarımızın sağlıklı biçimde sürdürülmesi engelleniyor. Mesleki demokratik kitle örgütü ve kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu olma niteliğimiz tasfiye edilmek isteniyor. Kamu yararının ortadan kaldırılması, örgütümüzün parçalanması, etkisiz, yetkisiz bir kurum haline getirilmemiz amaçlanıyor. Meslektaşlarımızın, örgütümüzün, ülkemizin ve halkımızın yanında saf tuttuğumuz için üzerimizdeki baskı giderek yoğunlaşıyor.

Uluslararası düzeyde, bir kamu hizmeti olan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin niteliği ve gelişmişliği ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçütü olarak kabul edilirken kendi ülkemizde meslek onurumuz ayaklar altına alınıyor.

Bu kötü gidişata son vermenin, haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkarak mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağız.

Haklarımızın ve yetkilerimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

 

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir